Velkommen til Hørsholm Hestepraksis

Hørsholm Hestepraksis er en af Danmarks største specialiserede veterinærklinikker inden for hestesygdomme. Vi består af et team på 13 dyrlæger, 7 veterinærsygeplejersker/ veterinærsygeplejerskeelever og 4 personer på kontoret, som alle arbejder målrettet og engageret for at hjælpe dig og din hest. Vi er kendt for vores udredninger af haltheder og nedsat præstationsevne hos heste, men vi dækker fagligt bredt og flere af vores dyrlæger har videreuddannet sig indenfor blandt andet kiropraktik, tænder, øjensygdomme, reproduktion, herunder embryotransfer m.m. Vi lægger stor vægt på at opretholde højeste faglige niveau og følger med i den nyeste udvikling og viden indenfor hestesygdomme.
 
På klinikken har vi en moderne operationsstue, hvor vi udfører en lang række forskellige operationer. Til operationsstuen er ligeledes en fagveterinærsygeplejerske tilknyttet, som er uddannet i anæstesi. Dette sammen med vores moderne overvågningsudstyr, gør at du trygt kan få din hest i fuld narkose hos os.
 
Vi bestræber os på altid at yde den bedste og mest professionelle behandling af din hest og prioriterer tilgængelighed, omsorg og service meget højt. 
 
Vi glæder os meget til at møde dig og din hest i kørepraksis eller på klinikken.
 
Mvh
Hørsholm Hestepraksis

Ring til os på +45 48 28 00 94

Ring og tal med en dyrlæge i telefontiden
Hverdage: 7.30 - 9.00

Tidsbestilling
Hverdage: 7.30 - 16.00

Klinikkens og kontorets åbningstid
Hverdage: 9.00 - 16.00

Vagthavende dyrlæge  
Hverdage: 16.00 - 7.30, samt hele døgnet i weekend og på helligdage

Vores MobilePay nummer er: 81194

Velkommen til Hørsholm hestepraksis

INFO OG TILBUD: Equine Herpes Virus (EHV)

Fakta:

  • EHV findes i forskellige undertyper, hvoraf de fleste giver luftvejssymptomer.
  • EHV-1 kan også give alvorlige neuropatologiske symptomer (slingerhed/lammelse/ataxi) hos heste i alle aldre.
  • EHV-1 og EHV-4 kan endvidere føre til fosterdød og abort hos drægtige hopper.
  • EHV kan ligge latent i hesten og give kliniske symptomer på baggrund af et immunologisk stress (stævne, sygdom, flytning etc)
  • Inkubationstid: 3-7 dage
  • Smitteudskillelse: ~ 14 dage

Der har i Nordsjælland i den seneste tid været få udbrud af herpes infektion i få besætninger med feber og nerve- muskellammelser.

Derfor har vi fået mange henvendelser angående Herpes infektion (EHV), og vi sender hermed Hørsholm Hestepraksis' anbefaling til et vaccinationsprogram af hestebesætninger:

Der findes en EHV1-4 vaccine. Vaccinen giver dog en meget varierende immunitet. Det betyder, at heste trods vaccination godt kan blive inficeret med EHV.
Det er påvist, at vaccinen mindsker smittespredning, da vaccinerede heste i mindre grad udskiller virus, end ikke-vaccinerede heste. Derfor kaldes EHV-vaccinen også for en besætningsvaccine, da man på besætningsniveau kan mindske udskillelse af virus blandt alle heste i besætningen, og derved opnå en bedre beskyttelse mod EHV.

Sagt med andre ord; vaccineres en enkelt hest i en besætning af 10, kan alle 10 stadig blive syge, men det er kun den vaccinerede hest der ikke eller i mindre grad udskiller virus!

Derudover er det essentielt, at heste (og deres ejere) fra inficerede besætninger ikke færdes i andre hestepensioner/rideskoler, så længe stalden er i karantæne.

Det anbefales stadig, at vaccinere drægtige hopper på enkeltdyrs-niveau i deres 5, 7 og 9 drægtighedsmåned grundet risiko for fosterdød og abort.

Føl kan vaccineres fra 5-6 måneders alderen.

Vaccinationsprogram:

  • 1. basis vaccination
  • 2. basis vaccination 4-6 uger efter 1. basis
  • Derefter ½ årlig vaccination

Tilbud:

Vi tilbyder i år 2023 EHV1-4 vaccination til besætninger i vores praksisområdet til 537,50 DKR inkl. moms pr. hest + kørsel/besætning.

Vi kan dog give rabat på honoraret, hvis det er samme ejer
10 % ved 2 heste
15% ved 3 heste
20% ved 4 heste eller flere

Honoraret udgør 200 kr ex moms.

For booking eller spørgsmål er du velkommen til at ringe til os på 48280094.

MERE VIDEN om Equine Herpes Virus

Vil du vide mere om Equine Herpes Virus, kan du få mere viden på Den Danske Dyrlægeforenings hjemmeside.

Klik her for at blive viderestillet til artiklen.

 

Hestepraksis Instagram