Operation

Hos Hørsholm Hesteprak­sis har vi en moderne og updateret opera­tionsstue.
Læs mere om de opera­tioner vi udfør­er flest af:

Praktisk infor­ma­tion

  • Som ejer skal du udfylde en opera­tionsjour­nal, når du indlæg­ger din hest til opera­tion.
  • Ankom­mer hesten uden for klinikkens åbningstid, vil der være en opera­tionsjour­nal på boksdøren.
  • Husk hestepas­set, så vi kan tjekke, at hesten er udelukket fra konsum.
  • Ved enhver opera­tion på såvel dyr som mennesker er der en risiko for komplika­tion­er – denne er dog minimal og vi gør alt hvad vi kan fagligt som omsorgsmæs­sigt for at holde opera­tionsrisikoen nede.
  • Efter opera­tio­nen bliver du kontak­tet telefonisk af kirur­gen.
  • Vi skal nok passe godt på din hest før, under og efter opera­tio­nen.

Alle heste, som skal opereres på klinikken, skal være fastende
Det betyder, at de må blive fodret almin­deligt ca. kl 18 aftenen før, derefter må de kun få vand. Når de kommer til klinikken, skal de stilles i en faste­boks.

Få hestens sko taget af, inden du kommer til opera­tion på klinikken
Det kræver vi af sikker­hedsmæs­sige hensyn til hesten såvel som person­ale.

Det er vigtigt, at hesten er striglet og rengjort
Opera­tio­nen foregår i en steril opera­tionsstue for at undgå infek­tion i forbindelse med opera­tio­nen.

 

Vi har opereret siden 2008
Hørsholm Hesteprak­sis udvid­ede klinikken med en opera­tionsstue i sommeren 2008. Det var for at have alle mulighed­er samlet på ét sted og dermed kunne yde den bedste service. I opera­tionsstuen har vi mulighed for at udføre de fleste opera­tioner. Opera­tionerne er som udgangspunkt planlagte. Vi har dog også mulighed for at lave akutte opera­tioner som fx åbne sår, inficerede led og i enkelte tilfælde kolik­op­er­a­tioner. Er du i tvivl, om din hest skal opereres og hvordan det skal foregå, kan du altid kontak­te os i almin­delig telefontid.