Velkommen til Hørsholm Hestepraksis

Hørsholm Hesteprak­sis er en af Danmarks største specialis­erede veter­inærklinikker inden for hestesyg­domme. Vi består af et team på 11 dyrlæger, 5 veterinærsygeplejersker/ veter­inærsyge­ple­jer­skeelever og kontor­per­son­ale, som arbejder målret­tet og engageret for at hjælpe dig og din hest. Vi er kendt for vores udred­ninger af halthed og nedsat præsta­tion­sevne hos heste, men vi dækker fagligt bredt og flere af vores dyrlæger har videreud­dan­net sig inden­for blandt andet kiroprak­tik, tænder, intern medicin, øjensyg­domme, repro­duk­tion, herun­der embry­otrans­fer m.m. Vi lægger stor vægt på at opretholde højeste faglige niveau og følger med i den nyeste udvikling og viden inden­for hestesyg­domme.
 
På klinikken har vi en moderne opera­tionsstue, hvor vi udfør­er en lang række forskel­lige opera­tioner. Til opera­tionsstuen er ligeledes en fagvet­er­inærsyge­ple­jer­ske tilknyt­tet, som er uddan­net i anæste­si. Sammen med vores moderne overvågn­ing­sud­styr, gør at du trygt kan få din hest i fuld narkose.
 
Vi bestræber os på altid at yde den bedste og mest profes­sionelle behan­dling af din hest og prior­iter­er tilgæn­ge­lighed, omsorg og service meget højt. 
 
Vi glæder os meget til at møde jer i køreprak­sis eller på klinikken.
 
Mvh
Hørsholm Hesteprak­sis

Ring til os på +45 48 28 00 94

Ring og tal med en dyrlæge i telefonti­den
Hverdage: 7.30 – 9.00

Tidsbestill­ing
Hverdage: 7.30 – 16.00

Klinikkens og kontorets åbningstid
Hverdage: 9.00 – 16.00

Vagth­avende dyrlæge  
Hverdage: 16.00 – 8.00, samt hele døgnet i weekend og på helligdage

Er du ny kunde?
Når du ankom­mer til Hørsholm Hesteprak­sis med din hest, kan du parkere din trail­er på P-pladsen ved stalden. Du går ind i stalden gennem de to blå glasdøre. I stalden er der en ren boks med hø til din hest og på boksdøren står der hestens- og ejerens navn. Når hesten er på plads, melder du din ankomst enten i klinikken eller på kontoret, som ligger for enden af gavlen.

NYHED – aftenåbent om tirsda­gen

Vi har udvidet åbningsti­den, så der hver tirsdag er åbent på klinikken indtil kl. 20.00. Her vil en dyrlæge, en sygeple­jer­ske og en fra kontoret være tilst­ede.

Priserne vil være de samme som i dagtimerne på klinikken.
Alle akutbesøg i den udvid­ede åbningstid vil fortsat foregå via vores vagtsamar­be­jdet.
Ring i åbningsti­den fra 7.30–16.00 alle hverdage på tlf. 48280094 og book tid.

TILBUD på gødning­sprøver i uge 14 + 15.

Foråret er ved at melde sin ankomst, så det er tid til at få testet gødning­sprøver.
I uge 14 + 15 har vi tilbud på den almin­delige ægtælling, som giver en indika­tion for mængden af orm i hestens mave-tarm-system ud fra antallet af æg pr. gram.

Prisen i disse uger er 100 kr + moms pr. prøve.

Ring til kontoret på telefon 48280094 mandag-fredag kl 9–16 og book tid til test af din(e) hest(e).