Øjenundersøgelse

Hos Hørsholm Hesteprak­sis ser vi mange heste med både akutte og kroniske øjenlidelser som kræver en øjenun­der­søgelse.
Som tommelfin­ger­regel gælder, at jo før en hest med et dårligt øje tilses og kommer i behan­dling ‚jo bedre.
Hurtig behan­dling er afgørende for heling af øjenlidelsen og mindsker risikoen for tab af syn.

De øjenlidelser vi hyppigst ser er:

  • akutte hornhindesår(corneasår), fremmedlege­mer i hornhin­den
  • øjenbetændelse(conjunctivitis)
  • tilstoppede tårekanaler

Akutte hornhin­desår:
Sår på hornhin­den opstår næsten altid i forbindelse med et traume mod øjet, For eksem­pel et slag mod boxdør/krybbe, en rift som følge af en gren eller et agn og lignende.
Hornhin­desår er meget smerte­fuldt, og hesten vil typisk stå med sammenkne­bet øje, hævede øjenlåg og have vandigt tåreflåd der løber ned af kinden.
Et sår på hornhin­den kan give sekundær uveitis( inflam­ma­tion i iris) som får pupillen til at trække sig sammen.
Det er vigtigt at dyrlæ­gen tilser hesten samme dag som skaden er opstået, så diagnosen kan stilles og behan­dlin­gen straks kan påbeg­y­n­des.
Langt de fleste hornhin­desår, der behan­dles med det samme, heler i løbet af 7–10 dage. Hvis et hornhin­desår først opdages et par dage efter, det er opstået, kan det derimod kræve langvarig behan­dling, og i værste fald påvirke synet resten af hestens liv.
Selve under­søgelsen af øjet udføres ofte på beroliget hest, for at minimere ubehag ved under­søgelsen af det smerte­fulde øje.
For at diagnos­ticere et sår på hornhin­den, laves en fluorescin­farvn­ing af øjet. Dette foregår ved, at en dråbe/eller en tynd stick med farve påføres øjet. Farven er neongrøn. Oversky­dende farve skylles væk og efter­lad­er kun farve der, hvor såret på hornhin­den er. På den måde er vi dels i stand til at stille diagnosen ‚og dels at vurdere størrelsen på såret.
Behan­dlin­gen består af smertestillende(antiinflammatorisk) medicin, øjendråber og fluemaske. I de tilfælde hvor hesten samtidig har uveitis( lille pupil) gives øjendråber, som udvider pupillen. Dette virker også smertestil­lende. Det er vigtigt at heste der behan­dles for uveitis, har fluemaske på med en klap(påsyet stof eller med gaffatape)over det syge øje.
Dyrlæ­gen skal kontrollere øjet efter 7–8 dage. Her farves øjet igen, for at se om såret er fuldt ophelet.
Heste med hornhin­desår med eller uden uveitis rides ikke i den akutte fase, på grund af smert­er.

Fremmedlegeme i hornhin­den:
Fremmedlegeme i hornhin­den er også årsag til sår på hornhin­den. Fremmedlege­mer kan være små stumper halmstrå, små pinde/grene og grus mm.
Symptomerne er de samme som ved akutte hornhin­desår. Ofte vil man kunne se selve fremmedlegemet. Dyrlæ­gen vil i forbindelsen med under­søgelsen vurdere, hvor dybt i øjet fremmedlegemet sidder. De overfladiske vil blive fjernet efter lokalbedøvelse af hornhinden(øjendråbe). De fremmedlege­mer der penetr­erer hornhin­den, vil oftest kræve, at hesten bliver indlagt og fremmedlegemet opereres ud, idet der er risiko for at øjet “punkter­er”, når fremmedlegemet trækkes ud.
Små partik­ler som grus kan typisk ikke ses, heller ikke med special briller med forstør­relse. Heste med disse typer fremmedlege­mer har generelt et længere forløb med øjenirritation(smerte,kløe,hævelse), og kan ende med at skulle opereres.

Øjenbetæn­delse:
Øjenbetæn­delse ses oftest om sommeren og smitter via fluer fra hest til hest.
Symptomerne er hævede øjenlåg, røde slimhin­der, kløe og tåreflåd (ofte med pus). Øjenbetæn­delsen kan ses på et eller begge øjne.
Af og til ser vi, at heste pga kløe og svie i øjnene, får kløet hul på hornhinden.Derfor vil dyrlæ­gen altid fluorescin­farve øjet, for ikke at overse et hornhin­desår.
Behan­dling af øjenbetæn­delse er øjendråber og antiin­flam­ma­torisk medicin samt fluemaske.
Fluemasken minimer­er smitten fra din hest til andre heste og kan ikke mindst forhin­dre din hest i at blive smittet af andre.
Derfor anbefales det altid, at hesten går med fluemaske om sommeren.

Tilstoppede tårekanaler:
Tilstoppede tårekanaler ses hyppigst efter svære og langvarige øjenbetæn­delser, men kan også skyldes en kronisk forsnævring efter et traume mod hovedet.
Heste med tilstoppede tårekanal(er) vil altid være våde fra øjenkro­gen og langt ned af hovedet som følge af tåreflåd.
Diagnosen stilles ved, at indføre et kateter i tårekanalens udmund­ing i hestens næsebor. Hesten er meget følsom og kilden i næseborene, så under­søgelsen foregår altid på sederet/bedøvet hest. Kateteret indføres et par cm i tårekanalen og der spules forsigtigt med saltvand indtil “proppen” er løsnet og vandet drypper ud af øjenkrogen.Herefter behan­dles hesten med øjendråber.
På heste med perma­nent forsnævring af tårekanalen, er det ikke muligt at spule vand igennem. Opera­tion kan i nogle tilfælde anbefales, men oftest er det et problem som hest og ejer må affinde sig med.

Special øjenun­der­søgelser
Hos Hørsholm Hesteprak­sis udfør­er vi også special øjenun­der­søgelser som f.eks. trykmåling af hesten øjne (grøn stær), tårefilm­pro­duk­tion­stest, ultra­lydss­can­ning m.m. Desuden udfør­er vi diverse øjenop­er­a­tioner.

Når det gælder symptomer fra hestens øjne, anbefaler vi at du tilka­lder din dyrlæge med det samme.