Lasse Koefoed

VSP elev

  • Ansat hos Hørsholm Hesteprak­sis som VSP-elev 2014
  • Bliver uddan­net Aut. VSP med heste­spe­ciale okt. 2017
  • Har stor inter­esse for heste og specielt halthed­er