Vaccination

I Danmark bliver de fleste heste vaccineret en gang årligt mod influen­za og hvert 2. – 3. år mod stivkrampe. En gang årligt betyder, at der fra sidste vacci­na­tions­da­to, som er skrevet ind i pas eller vacci­na­tions­bog, maksi­malt må gå 365 dage til næste vacci­na­tion. Heste med FEI pas, som går til stævn­er, vaccineres hver 6. Måned ± 21 dage. Hesten skal vaccineres minimum 7 dage før ankomst til stævne. Er hesten ikke vaccineret før, eller overskrides vacci­na­tions­da­toen, skal hesten basis vaccineres.

Basis­vac­ci­na­tion:

  • en vaccine den pågældende dag og
  • en opføl­gende vaccine 21 – 92 dage efter den og
  • igen efter tidligst 5 måned­er og senest 6 måned­er og 21 dage – så tre vacci­na­tion­er i alt.

Vi sender som udgangspunkt en reminder ud til dig på mail, hvis du tidligere har fået din hest vaccineret hos os. Men husk, at det kun er ment som en hjælp, det er dit ansvar som ejer, at hesten er vaccineret korrekt og at datoerne overholdes.

Har du en island­sk hest:
Har du en island­sk hest, skal du være opmærk­som på at vacci­na­tion­sre­glerne for islandske heste er ændret pr. 1. januar 2018. Dette kan have betyd­ning for dig. Vi anbefaler derfor at du læser de nye regler, ved at trykke her. Vi gør opmærk­som på at det altid er ejers ansvar, at sikre at hesten er korrekt vaccineret, men vi vil selvføl­gelig meget gerne hjælpe med at vacci­na­tio­nen af din hest følger de gældende regler.

Nye regler ændret delvist tilbage!
Krav til vacci­na­tion af stævne­heste- og ponyer, der starter stævn­er under Dansk Ride Forbund

Stævneåret 1. januar – 31. decem­ber 2012:

Hidtidi­ge regler er gældende. Hesten/ponyen skal være basis­vac­cineret mod influen­za, hvilket vil sige, at den skal være basis­vac­cineret med 2 vacci­na­tion­er mod influen­za med mindst 21 og højst 92 dages mellem­rum. Herefter skal hesten/ponyen være revac­cineret 1 gang årligt, dvs. senest 365 dage efter foregående vacci­na­tion.

Stævneåret fra 1. januar 2013 og fremefter:

For heste/ponyer, der har påbeg­y­n­dt deres basis­vac­ci­na­tion­spro­gram inden 31. decem­ber 2012, gælder ovenstående regler.

For heste/ponyer, der påbeg­y­n­der deres basis­vac­ci­na­tion­spro­gram efter 31. decem­ber 2012, gælder følgende regler:

Hesten/ponyen skal være basis­vac­cineret mod influen­za, hvilket vil sige, at den skal være basis­vac­cineret med 2 vacci­na­tion­er mod influen­za med mindst 21 og højst 92 dages mellem­rum. Herefter skal hesten/ponyen have en Boost­er-vacci­na­tion, som tidligst gives 5 måned­er og senest 6 måned­er og 21 dage efter den anden basis­vac­ci­na­tion i henhold til vacci­nens godkendelse. Hesten skal herefter vaccineres årligt – dvs. senest på årsda­gen efter sidste vacci­na­tion.

Vacci­na­tion skal i ethvert tilfælde være foretaget i henhold til vacci­nens godkendelse.

FEIs regler for heste/ponyer, der skal starte inter­na­tionale stævn­er under FEI (FEI Veteri­nary Regula­tions):
Neden­stående regler gælder for heste og ponyer, der skal starte inter­na­tionale stævn­er under FEI.

Hesten/ponyen skal være basis­vac­cineret mod influen­za, hvilket vil sige, at den skal være basis­vac­cineret med 2 vacci­na­tion­er mod influen­za med mindst 21 og højst 92 dages mellem­rum. Herefter skal hesten/ponyen have en Boost­er-vacci­na­tion, der skal gives senest 6 måned­er og 21 dage efter den anden basis­vac­ci­na­tion i henhold til vacci­nens godkendelse. Hesten skal herefter vaccineres årligt – dvs. senest på årsda­gen efter sidste vacci­na­tion.

Når hesten/ponyen starter et FEI-stævne, må seneste revac­ci­na­tion ikke være foretaget mere end 6 måned­er og 21 dage inden stævnes­tart.

Heste/ponyer, som er korrekt basis­vac­cineret før 2005 efter FEIs daværende regler, og hvor de årlige revac­ci­na­tion­er er regel­ret fulgt, skal ikke have ny basis­vac­ci­na­tion og Boost­er-vacci­na­tion, men kan starte FEI stævn­er, såfremt årlig revac­ci­na­tion er fulgt. Dog må seneste revac­ci­na­tion ikke være foretaget mere end 6 måned­er og 21 dage inden stævnes­tart.

Heste/ponyer, som er basis­vac­cineret efter 1. januar 2005, skal være basis­vac­cineret med 2 vacci­na­tion­er mod influen­za med mindst 21 og højst 92 dages mellem­rum. Herefter skal hesten/ponyen have en Boost­er-vacci­na­tion, der skal gives senest 6 måned­er og 21 dage efter den anden basis­vac­ci­na­tion i henhold til vacci­nens godkendelse.

 

Dansk Ride Forbunds anbefalinger:
Dansk Ride Forbund anbefaler generelt, at alle vacci­na­tion­er af heste – uanset hvilken sygdom der vaccineres imod – skal foretages i henhold til vacci­nens godkendelse. Oplysninger om vacci­nens godkendelse fremgår af lægemid­del­styrelsens produk­t­god­k­endelse. Er du i tvivl om din hest er korrekt vaccineret, skal du rådføre dig med din dyrlæge.