Ultralydsscanning

Hørsholm hesteprak­sis er i besid­delse af flere avancerede ultra­lydss­can­nere og ultra­lydss­can­ning af heste er et uvurderligt værktøj, der flittigt bruges i dagligda­gen til at hjælpe med at udrede en lang række diagnos­tiske problem­still­inger.

Ultra­lydss­can­ning bruges blandt andet til at vurdere bløddele som sener, senesked­er, øjne og hævelser generelt. Ved en seneskade eller gaffel­bånds skade , er ultra­lydss­can­ning den eneste måde hvorpå skadens omfang kan vurderes. Dette er vigtigt, da graden af hævelse eller halthed ikke er direk­te korrel­eret med skadens omfang eller hvor lang behan­dlingspe­ri­o­den er. Derfor er det også vigtigt, at en hest, der har haft en seneskade, kontrolleres med ultra­lydss­can­ning inden genop­trænin­gen påbeg­y­n­des efter en helingspe­ri­ode.  Ved akutte seneskad­er er det vigtigt at vide, at seneskadens omfang og alvorlighed først kan vurderes korrekt efter ca. 2 døgn efter at skaden er opstået. Derfor kan du komme ud for, at vi både scanner senen i den helt akutte fase og 2–3 dage senere for at få den korrek­te diagnose og behan­dlings­plan. Sidst­nævnte er der mange hestee­jere, der ikke ved og derfor ofte beder om scanning samme dag som skaden er sket.

Andre bløddele, hvor ultra­lyd anven­des er blandt til øje og hjerte­un­der­søgelse eller under­søgelse af bughu­lens organ­er.

Ultra­lydss­can­ning benyttes ligeledes til ortopædiske problem­still­inger, hvorved knogler, knogleover­flad­er, ledbånd og led fx knæled­dets menisk kan vurderes. Ved under­søgelse af hals og ryg anven­des ultra­lyd til vurder­ing af fx facetled i ryggen, hvor det ikke er muligt at tage et røntgen­billede.

I forbindelse med repro­duk­tion benyttes ultra­lyd flittigt til dels rektalt at under­søge hoppens livmod­er og æggestokke, at bestemme insem­iner­ingstid­spunk­tet eller konstatere om hoppen er drægtig og dels kan fostret/føllet scannes og under­søges gennem hoppens bug senere i drægtighe­den.

En ultra­lyd­sun­der­søgelse er en dynamisk proces og vurderin­gen af scannin­gen kræver nogen veter­inær faglig erfar­ing.