Shock wave

Shock wave terapi er en behan­dling, som anven­des til skader i sene- og skelet apparatet.  Behan­dlin­gen bruges især til skader, hvor sener og ligamenter sidder fast på knoglen. Her stimulerer den vævet i senerne til hurtigere heling. Den kan også bruges til behan­dling af føl med forkert benstill­ing. Humant anven­des behan­dlin­gen til bl. a. hælsporer og tennisal­buer. Den blev tidligere anvendt til at knuse nyre- og blæresten gennem huden uden opera­tion. Shock wave benyt­ter højakustiske lydbøl­ger, som penetr­erer (gennemtrænger) vævet. Det stimulerer helin­gen og kan være med til at nedbryde miner­alis­eringer.