Sår

Alle heste vil på et eller andet tidspunkt opleve at få større eller mindre sår. Når hesten får et sår, er der nogle ting, som er vigtige at tage still­ing til:

Er såret alvorligt og kræver dyrlæge­hjælp akut?
Hvor meget bløder det?
Hvor stort og dybt er såret?
Hvor sidder såret?
Er såret inficeret og hvor gammelt er det?

Svar:

  • Ethvert sår på en hest uanset størrelse, der ledsages af voldsom halthed med eller uden feber regnes for alvorligt og kræver dyrlæge­hjælp akut.
  • Hvor meget et sår bløder kan være rigtig svært at udtale sig om, da opfat­telsen vil være meget individu­el. Et par dråber blod kan på nogle virke som meget, mens andre er mere hårdføre. En hest på ca. 500 kg kan miste 6 – 8 liter blod uden, at det har større konsekvenser. Bløder hesten meget, gælder det om at få stoppet blødnin­gen. Det kan gøres ved, at lægge en trykforbind­ing på eller binde et viskestykke eller lignende omkring såret.
  • Sårets dybde kan ofte være svært at under­søge, hvis hesten ikke er bedøvet. Først og fremmeste gælder det om at gøre sig klart, om såret er overfladisk, eller om det er gået igennem huden. Det kan testes ved at forsøge, om man kan få såret til at gabe ved at skille de to sider af såret fra hinan­den. Såret er gået gennem huden, hvis man kan se musku­latur eller knogle under. Det er en god idé at klippe området omkring, så man bedre kan se såret.
  • Sårets placer­ing er vigtig for hvilken behan­dling, der skal påbeg­y­n­des. Er såret fx tæt på et led, skal man trykprøve leddet for at teste, om der er penetra­tion (trængt ind) til leddet. Er der penetra­tion til leddet, skal det skylles. Det skal muligvis gøres i fuld narkose afhængig af den enkelte situa­tion. Herudover gælder det om at vurdere, om sener eller knogler kan være involveret. Det er vigtigt for hestens prognose og selvføl­gelig også for behan­dling.
  • Når du opdager, at hesten har et sår, gælder det om at holde det rent, så der ikke kommer infek­tion i det. Det gøres bedst ved at vaske såret og komme en ren forbind­ing på, hvis det skønnes nødvendigt. Mange overfladiske sår og småskram­mer kræver ikke antibi­oti­ka og det er heller ikke nødvendigt at komme salver med antibi­oti­ka på. I stedet er det vigtigt at få det vasket godt og som før nævnt evt. lægge en forbind­ing på. Og du kan supplere med antiin­flam­ma­toriske salver som fx traumel eller voltaren­gel. Før du ringer til dyrlæ­gen, er det vigtigt at prøve at finde ud af, hvor gammelt såret er. Skal såret syes, skal det helst ikke være mere end 8 timer gammelt.

Selvom hesten kun har fået en overfladisk skramme, kan benet godt hæve ganske meget pga. slaget. Det kan derfor ofte være en fordel, at få dyrlæ­gen til at tilse såret, så vi kan give hesten noget NSAID (antiin­flam­ma­torisk og smertestil­lende). Det er med til at dæmpe det inflam­ma­toriske respons, som kroppen laver og dermed mindske hævelsen. Ved skader gælder det generelt, at det kan være en fordel at køle hævelsen 10 – 20 minut­ter nogle gange om dagen den første dag, for at mindske hævelsen.