Røntgen

Hørsholm Hesteprak­sis benyt­ter digital røntgen af heste. Det avancerede udstyr er en uvurderlig hjælp i diagnos­tikken af hestens sygdomme, herun­der specielt hestens bevægeap­pa­rat. Digital røntgen, at røntgenkvaliteten er optimal og billed­vur­derin­gen bliver mere korrekt. Desuden er det nemmere at udvek­sle billed­er med andre klinikker.

Røntgen på klinik
På klinikken tager vi dagligt rigtig mange røntgen­billed­er. Røntgen­billed­erne er uundværlige, når vi skal finde ud af, om halte heste har foran­dringer i knogler eller led. Vi tager selvføl­gelig også mange røntgen­billed­er i forbindelse med handel­sun­der­søgelser. I begge tilfælde gælder det, at billed­erne skal være af højeste kvalitet, så vi kan stille den rigtige diagnose. Sammen med røntgen­billed­erne skal den kliniske under­søgelse være meget grundig. For eksem­pel skal vi have lagt lokaldiag­nos­tiske bedøvelser, så vi er 100% sikre på, hvor hesten har ondt. Først når den grundi­ge under­søgelse sammen­holdes med røntgen­billed­erne, er det muligt at sige, om det vi ser på billedet, har klinisk relevant betyd­ning.

Handel­sun­der­søgelser
Røntgen­billed­er til handel­sun­der­søgelser er meget vigtige. De kan ligge som dokumen­ta­tion i handelssager, hvis en hest bliver halt på et senere tidspunkt. I nogle sager kan det være flere år efter, at en hest er handlet. Vi anbefaler, at røntgen­billed­erne tages på klinikken under optimale forhold for både hest, den som tager billed­erne og perso­n­en, der har rekvir­eret billed­erne, så vi får så god billed­kvalitet som muligt. Røntgen­billed­erne er med til at sikre sælger og køber bedst muligt.

Mobil røntgen
Vi har også mobilt røntgenud­styr, som vi kan tage med i køreprak­sis. Det kan være en stor fordel, hvis en hest har fået en skade, som er så alvorlig, at hesten ikke kan trans­porteres. Det kan også være en fordel, hvis hesten ikke kan læsses. Til handel­sun­der­søgelser og halthed­sun­der­søgelser vil vi meget gerne tage billed­erne på klinikken. Du kan altid ringe til os og få en snak om mulighed­erne.