Reproduktion

Insem­iner­ing til repro­duk­tion:

Hoppens brunst­pe­ri­ode starter i det tidlige forår og slutter til efteråret. Dette er smart tilret­te­lagt fra naturens side, da hoppen dermed undgår at fole i de helt kolde vinter­måned­er hvor det ville være hårdt for føllet at overleve. Hoppens cyklus er på 21 dage, hvor selve brunsten ofte varer ca 5 dage. Nogle hopper viser tydelige brunst­tegn mens andre ingen ydre tegn viser, og det kan derfor være svært for jer som ejer at se hvornår hoppen er klar til at blive insem­ineret. Disse hopper er nødt til at blive under­søgt af en dyrlæge der kan fastslå hvornår den næste brunst forventes. Her kan man også med en hormonel behan­dling fremtvinge en brunst til et mere præcist bestemt tidspunkt.

Når jeres hoppe er klar til insem­iner­ing, kan der bruges forskel­lige typer sæd. Den første, frisk sæd, kræver at man er samme sted eller lige i nærhe­den af hingsten, hvilket kan begrænse mulighed­erne for valg af hingst. En anden type sæd, kølesæd, er frisk­tap­pet sæd der bliver behan­dlet og kølet ned, så det kan klare en længere trans­port – ex til dagen efter det er blevet tappet. Dette er meget udbredt og giver ofte gode resul­tater med drægtighed. Det overlever længere i hoppen end ex frost­sæd, og kræver derfor færre kontrol­un­der­søgelser af hoppen for at ramme et godt tidspunkt for insem­iner­ing. Den sidste type sæd, frost­sæd, overlever ikke længe i hoppen og kan derfor kræve flere scanninger for at ramme det helt præcise tidspunkt for ægløs­ning og dermed insem­iner­ingtid­spunkt. Det har til gengæld de fordele, at sæden kan trans­porteres over hele verden og kan være fra hingste der ikke længere kan tappe frisk sæd.

Hvis i planlæg­ger at få ifolet en hoppe, så giv os et kald så vi kan snakke om de bedste mulighed­er for jer og jeres hoppe.