PRP

PRP (Platelet Rich Plasma = blodpladerig plasma) er en forholdsvis ny behan­dling, som vi hos Hørsholm Hesteprak­sis bruger med stor succes. Behan­dlin­gen bruges primært til sene- og ligamentskad­er, hvor den medvirk­er til en hurtigere og bedre heling.

PRP udvin­des fra hestens eget blod, ligesom det gælder for IRAP. Der udtages blod fra hestens halsvene, som efter­føl­gende centrifugeres, hvorved blodpladerne opkon­cen­tr­eres i en lille mængde plasma. Blodpladerne indehold­er vækst­fak­tor­er og cytokin­er, der frigives, når de kommer i kontakt med væv. Disse vækst­fak­tor­er stimulerer helin­gen beskadi­get væv, så det heler hurtigere og med en bedre kvalitet, der minder om det oprindelige væv.  Du kan læse en artikel om PRP her.