Nedsat præstation

Ofte bliver vi hos Hørsholm Hesteprak­sis kontak­tet af hestee­jere, der synes, at hesten har nedsat præsta­tion i jeres daglige arbejde. Vi ved, at du som ejer kender din hest rigtig godt og ofte kan mærke, når noget er galt, inden det bliver til et stort problem og nogle gange inden det bliver synligt for andre. Derfor tager vi disse henven­delser meget seriøst.

Listen med poten­tielt mulige årsager til, at en hest har nedsat præsta­tion­sevne, er meget lang og strækker sig fra alt mellem luftve­jsprob­le­mer og hjerteprob­le­mer til mave-tarmprob­le­mer, ortopædiske proble­mer, neurol­o­giske proble­mer m.m. Udred­nin­gen kræver derfor en uddybende snak med dig som rytter af hesten, for at og høre din grundi­ge sygehis­to­rie. Derefter foretages en grundig klinisk under­søgelse, der eventuelt suppleret med billed­di­ag­nos­tik, blodprøver eller andet for at finde frem til årsagen til den nedsat­te præsta­tion­sevne.

Som regel vil vi gerne have heste med nedsat præsta­tion­sevne til udred­ning på klinikken, hvor vi har et stort udvalg af diagnos­tiske mulighed­er, herun­der røntgen, ultra­lydss­can­ning m.m. Som regel vil vi også gerne se hesten redet under rytter og du bør derfor altid have sadel, trense og andet udstyr med, når I kommer til os.

Mange lavgr­a­di­ge ryg- eller ortopædiske sygdomme debuter­er med svage symptomer. Disse viser sig ofte i starten blot som nedsat præsta­tion­sevne. Andre medicinske sygdomme såsom visse luftve­js­lidelser f.eks. lavgr­a­dig astma­tisk bronki­tis kan også blot manifestere sig som nedsat præsta­tion­sevne med f.eks. træthed eller forøget åndedræts­frekvens. Derfor er nedsat præsta­tion­sevne en vigtig patient gruppe, da mange sygdomme kan opdages og behan­dles inden den pågældende lidelse er blevet mere langvarig og dermed sværere at behan­dle.