Muk

Årsager
Muk kan være et multi­fak­to­rielt hudprob­lem og skyldes bakterier, ringorm, mider, photo­sen­si­bilis­er­ing og svamp. Et meget fugtigt miljø, som fx folde med meget mudder, kan være med til at prædisponere for muk.

Udseende
Muk kommer ofte i området fra koden til ballerne. Der kan være stor forskel på, hvor angre­bet og påvir­ket den enkelte hest bliver af muk. Mukken vil ofte ses som noget meget irriteret hud med tykke skorp­er, som kan være meget svært at få fjernet. Huden kan også være meget tør med sprækker og rødme.

Behan­dling
Behan­dlin­gen er individu­el i det enkelte tilfælde. Fælles for alle gælder det om, at klippe hårene i området for at give det luft så det har mulighed for at tørre ud. Muk skorp­er i området opblødes, fx med et varmt vådt håndklæde, så skorperne nemmere kan pilles af. Det er vigtigt at ALLE skorp­er fjernes. Herefter skal området duppes tørt med køkken­rulle eller et rent tørt håndklæde. Efter­føl­gende kan området behan­dles med forskel­lige salver og evt. penicillin og sørg hele tiden for, at det angreb­ne område holdes så tørt som muligt.