MRI Scanning

MRI Scanning (Magnet­ic Resonance Imaging) har været brugt inden­for human medicin i over 30 år og er de senere år blevet et uvurderligt diagnos­tisk hjælpemid­del inden­for veter­inærmed­i­cin. Hørsholm Hesteprak­sis fik som første hesteprak­sis i Danmark en MRI-scanner i oktober 2008 og er på nuværende tidspunkt eneste klinik på sjælland med en MRI-scanner. Vores scanner har en størrelse, så den kan scanne den neder­ste del af hestens ben, cirka op til midt på piben, afhængigt af hestens størrelse.

MRI-scanning er baseret på en kombi­na­tion af magnet­fel­ter og radiobøl­ger og hesten udsættes derfor ikke for eksem­pelvis røntgen­stråling ved denne type scanning.

MRI giver en hidtil uset detal­jer­ings­grad og dermed mulighed for mere dybdegående diagnos­tik og mere præcise diagnoser. Detal­jer­ings­graden ved MRI giver mulighed for at vi bedre kan tilret­telægge en målret­tet behan­dling. En enkelt MRI-scanning er begrænset til et område på cirka 10 cm i længden. Det er derfor vigtigt, at hesten har gennemgået en grundig halted­sun­der­søgelse, inden den bliver indstil­let til en MRI-scanning.

MRI-scanning er specielt veleg­net til diagnos­tik af skader i bløddele i og omkring hoven, som er områder, der er meget svære at ultra­lydss­canne. Ved hjælp af scannin­gen kan man f.eks. konstatere bursi­tis (slimsæks­betæn­delse), skader i den dybe bøjesene og skader i det impare ligament (senen frem til hovbenet). En MRI-scanning er desuden uovertruf­fen til at diagnos­ticere knogleøde­mer, som kan være meget svære at se på røntgen.

Vi har valgt en MRI scanner til liggende heste (fuld narkose). Herved opnår vi en langt mere optimal og detal­jeret billed­kvalitet, fordi hesten ligger 100% stille, hvilket sikrer en korrekt diagnose.  Anæste­sien (narkosen) hos Hørsholm Hesteprak­sis bliver udført ud fra de nyeste teknikker og med alle moderne hjælpemi­dler. Endeligt monitor­eres hesten under narkosen af en fagvet­er­inærsyge­ple­jer­ske i anæste­si.