Medicin og doping

Det har siden 2007 været lovpligtigt, at person­er der behan­dler heste med receptpligtige lægemi­dler, skal have gennemgået et certi­fi­ceret medicin­hånd­ter­ingskur­sus som omhan­dler medicin og doping. Det er blandt andet af hensyn til sikring af vores fødevar­er. Kurset kræves til helt simple ting, som at give hesten en ormekur eller et brev finadyne. Undtaget for denne regel er:

 • Person­er, der inden januar 2007 har mere end 6 måned­ers sammen­hæn­gende praktisk erfar­ing med husdyr eller pelsdyr, herun­der indgivelse af lægemi­dler til dyr og som har opnået den krævede erfar­ing fra fuldtids­beskæftigelse i en besæt­ning.
 • Hestee­jere, hvis alle dine heste er chipmær­ket og udelukket fra konsum.

Relevant for dig som ejer
Hvis du selv ønsker at give din hest medicin:

 • skal du have et medicin­hånd­ter­ingskur­sus eller
 • alle dine heste skal være chipmær­ket og udelukket fra konsum eller
 • du skal have haft et fuldtid­sar­be­jde med heste som ovenfor beskrevet.

Ud over håndterin­gen af medici­nen, skal man som ejer være opmærk­som på, at der er visse medika­menter, som din hest kun kan få, hvis den er udelukket fra konsum. Læs mere om udelukkelse fra konsum ved at trykke her.

Undgå doping
Doping kan for mange af vores kunder være et meget aktuelt problem. Derfor vil vi her prøve at give nogle gode råd til, hvordan du som hestee­jer undgår doping til stævn­er. Med det mener vi selvføl­gelig ikke, hvordan du omgår reglerne, men hvordan du starter stævne på en sund og rask hest, som ikke har fået medicin.

Det er vigtigt at huske på, at det er dig som rytter, der er ansvarlig.

Skulle din hest blive syg, er det vigtigt, at du fortæller din dyrlæge, hvornår du skal til stævne næste gang. Hvis medicin er nødvendig, kan I aftale indbyrdes – dyrlæge, holdled­er og træner, hvordan I kan søge stævne­juryen om dispen­sa­tion på en ”Medica­tion Form 1”. Husk altid at have styr på dine ting – inklu­sive pas og mediciner­ingspa­pir­er.

Hvordan undgår man en positiv doping­prøve efter eller uden, at hesten har været medicineret.

 • Stil ikke din hest i en ”ukendt” boks.
 • Lån ikke din boks ud til en ”ukendt” hest.
 • Vask din trail­er efter udlån.
 • Medicin­er altid kun efter dyrlæ­gens anvis­ning.
 • Medicin­er i en dertil indret­tet spand eller brug pasta.
 • Lad være med at blande pulver der kan støve i foder, når du står med andre hestes foder i nærhe­den.
 • Det er godt at have kendskab til den dyrlæge, du bruger – specielt i udlan­det.
 • Sørg for så vidt muligt at medicinere selv.
 • Anvend så vidt muligt spåner i boksen
 • Når et mediciner­ings­for­løb er færdigt, skal du vaske krybbe, vandkop og boks samt muge helt ud.
 • Det kan være en god ide at have en ”mediciner­ings­boks”.
 • Undgå medicin­rester i krybben, spande osv.
 • Pas på med at låne medicin­præ­parater af andre og anvend ikke noget medicin uden at have talt med dyrlæ­gen.
 • Husk, at selv en harmløs muk-, øjen- eller penicillinsalve kan resul­tere i en positiv doping­prøve.
 • I enkelte tilfælde kan man også tage en blodprøve inden stævnet og få denne analy­seret.

Ovenstående er nogle gode råd. Det er selvføl­gelig altid vigtigt, at man omgås medicin fornuftigt og tager hensyn til både sin egen og andres heste. Har du spørgsmål omkring doping, er du altid velkom­men til at ringe til os i telefonti­den mellem 8 og 9 på alle hverdage.