Laser terapi

På klinikken tilby­der vi behan­dlinger med Laser. 

Laser terapi (Light Ampli­fi­ca­tion by Stimu­lat­ed Emission of Radia­tion) er en nyere behan­dling­form, som vi hos Hørsholm Hesteprak­sis har god erfar­ing med. Laser­be­han­dlin­gen virker smertelin­drene, fremmer heling og reduc­er­er inflam­ma­tion og hævelse, og benyttes til blandt andet seneskad­er, rygsmert­er og andre muskulære smert­er, sår m.m.

Laseren udsender lys, som starter en kaskade på cellulært niveau. Alle celler i kroppen indehold­er små energi­dan­nende organ­er, mitochon­dri­er, der danner energi, som cellerne bruger for at virke optimalt. Når væv beskadi­ges, som ved fx en seneskade, påvirkes cellernes funktion­er og produk­tio­nen af energi nedsættes. Det bevirk­er at cellen ikke funger­er optimalt, men når cellerne rammes af laser­strålerne tilføres de energi, og herved genopret­ter cellerne deres evne til at reparere det beskadi­get væv.

Behan­dlingerne skal ses som et supple­ment til den øvrige dyrlæge ordinerede behan­dling. Er du allerede i et genop­træn­ings­for­løb eller står din hest stille med en seneskade, ondt i ryg, lænd eller lignende, kan Laser terapi være med til at fremme helin­gen hos din hest. Laser terapi har utroligt mange anven­delses mulighed­er, så ring endelig og spørg, om vi kan hjælpe dig og din hest til at komme hurtigere tilbage på banen igen.

Alle behan­dlinger foretages på klinikken af en erfaren veter­inærsyge­ple­jer­ske og der behøver ikke at være en dyrlæge med til behan­dlingerne. Det kan vi selvføl­gelig godt imødekomme. Hvis du ønsker behan­dli­gen udført af en dyrlæge, skal du blot påreg­ne et honorar til dyrlæ­gen oveni prisen.

Pris for Laser behan­dlinger

Pris for 10 behan­dlinger på klippeko­rt 2.000 kr.  inkl. moms

Pris for 1 enkelt behan­dling 250 kr. inkl. moms

Hvert klip svarer til en behan­dling á 10 minut­ter. 

Behan­dling af overlin­ie, skulder mm. tager 20 – 30 minut­ter og der bruges klip fra klippeko­rtet derefter.

Optimalt behan­dlings­for­løb

Uge 1: Mandag, Onsdag og Fredag

Uge 2: Mandag, Onsdag og fredag

Uge 3: Tirsdag og Torsdag

Uge 4: Onsdag

Mellem hver behan­dling skal der helst gå 24 timer. 

Behan­dlin­gen kan sagtens foretages en gang ugentligt, det forlænger bare behan­dlings perio­den og den ønskede effek­ts indtræ­den.