Blodprøver

Hvad er en blodprøve?
Der findes mange forskel­lige ting, som vi kan teste for i blodprøver. Afhængig af hestens kliniske symptomer og hvad dyrlæge og ejer mener kan være relevant, vælger vi speci­fikt, hvad blodprøven skal testes for.

Hesten skal helst stå stille i minimum to timer før blodprøven tages.

Standard blodprøve
I Hørsholm Hesteprak­sis har vi en standard blodprøve, som vi bruger til screen­ing af din hest og til diagnos­ticer­ing af speci­fikke sygdomme.

I blodprøven testes for:

  • Nyres­lag: Hvis din hest får et nyres­lag, vil der være en øget forekomst af nogle speci­fikke muske­len­zymer i blodet. En blodprøve kan derfor være med til at stille diagnosen nyres­lag og give en idé om prognose/tidshorisont. Det kan være en fordel at vente en dags tid med at tage blodprøven, fordi der så vil være mindre risiko for, at værdierne ændrer sig yderligere.
  • Lever­skade: Hvis din hest får en forgift­ning, vil det ofte afspe­jles i et lever­speci­fikt enzym som forko­rtes GGT. En forgift­ning kan i de værste tilfælde give sig udslag i svære neurol­giske symptomer, mens du i andre tilfælde bare vil opleve, at din hest er mere “sløv” end normalt. Har din hest en forhø­jet GGT-værdi, kan vi sende blodprøven videre til Tyskland for at få nogle ekstra leverværdier, som kan sige mere om prognosen. Andre gange kan det være en mulighed at scanne eller tage en biopsi fra leveren.
  • Røde blodlege­mer: De røde blodlege­mer består bl.a. af jern og er med til at trans­portere ilt rundt i kroppen. Hvis hesten har for få røde blodlege­mer, bliver der ikke trans­porteret ilt nok rundt i kroppen. Det kan resul­tere i, at du synes, at din hest virker sløvere end normalt. Viser det sig, at din hest har for få røde blodlege­mer, kan den få et jerntil­skud og vi tager så en kontrol­blod­prøve efter ca. en måned.
  • Hvide blodlege­mer: De hvide blodlege­mer er en del af kroppens imumforsvar. Hvis din hest har en bakteriel infek­tion, vil der ofte være en øget mængde af hvide blodlege­mer, da de er med til at bekæmpe infek­tio­nen. Har din hest haft en virus­in­fek­tion, vil den have færre hvide blodlege­mer end normalt. Det kan vise sig klinisk ved, at hesten føles sløv.

Udvid­ede blodprøver
Udvid­ede blodprøver er mere speci­fikke. Dem tager vi, hvis du som ejer eller vi som dyrlæger har en mistanke om en speciel sygdom. Det kan fx være Sukker­syge, Cushing eller Borre­lia. I den udvid­ede blodprøve kan vi også se, om din hest får for få mineraler. Blodprøverne bliver sendt til et labora­to­rie i Tyskland, så det aftaler vi  speci­fikt i hvert enkelte tilfælde.