Laboratorium

Hørsholm Hesteprak­sis har et moderne labora­to­ri­um, hvor vi selv foretager en lang række under­søgelser. Vi laver blandt andet blodprøver, gødning­sun­der­søgelser, larvedyrkn­ing, urinun­der­søgelse, ledvæske­un­der­søgelse, bakteriedyrkn­ing og resistens­bestem­melse samt hudskrab­s­analyser. Det at vi har vores eget veludrust­ede labora­to­ri­um mulig­gør, at vi ofte samme dag som prøven er taget, kan få svaret på under­søgelsen og dermed hurtigt kan få opstartet den korrek­te behan­dling af hesten.

En del prøver vælger vi dog også at sende ud af huset til labora­to­ri­er i fx. Tyskland og England. Dette glæder blandt andet mere specialis­erede blodprøver, biopsi­er m.m., og disse forbered­er vi i labora­to­ri­et. 

I vores labora­to­ri­um bruger vi til blodprøverne udstyr fra Idexx Labora­to­ry. Vi kan dels måle en række hæmatol­o­giske parame­tre, herun­der blandt andet blodpro­cent, infek­tion­stal m.m. og herudover en række organ­markør­er, som fortæller om funktio­nen af blandt andet muskler, nyrer, lever m.m.

Som noget nyt kan vi hos Hørsholm Hesteprak­sis nu også måle SAA (Serum Amyloid A) niveauet i blodet. SAA er en meget sensi­tiv inflam­ma­tion­s­markør, der dannes i leveren hos heste. Denne stiger og falder hurtigt og derfor er SAA-niveauet værdi­fuldt til at diagnos­ticere tidlige/subkliniske stadier af inflam­ma­tion og infek­tion, men også til at vurdere effek­ten af en opstartet behan­dling. 

I vores labora­to­ri­um kan vi desuden fremstille IRAP og PRP. Læs mere om disse, ved at klikke på ordene.