IRAP

IRAP er en behan­dlings­form, hvorved kroppens egen evne til at bekæmpe inflam­ma­tion (ikke-bakteriel betæn­delse) benyttes. IRAP (inter­leukin-1 recep­tor antag­o­nisk protein) udvin­des fra hestens eget blod, ved at stimulere kroppens hvide blodlege­mer til at produc­ere antiin­flam­ma­toriske faktorer/proteiner. IRAP er især meget effek­tivt til behan­dling af  langvarig inflam­ma­tion i led, hvor IRAP har en antiin­flam­ma­torisk effekt og også virker ophelende på bruskskad­er. 

IRAP udvin­des ved at udtage 50–60 ml blod fra hestens halsvene. Blodet behan­dles efter helt bestemte proce­dur­er i labora­to­ri­et og efter 24 timer centrifugeres blodet og dets serum tages fra. Det udvundne serum, indehold­ende IRAP, som derefter bruges til bl.a. ledbe­han­dlinger.

IRAP er det man kalder biomolykylær  behand­ings­form. Med IRAP undgås at behan­dle led med syntetisk fremstil­let medicin.

Binyre­bark­hor­mon benyttes også ofte ved inflam­ma­tion i led, men til overvægtige heste, hvor binyre­bark­hor­mon, skal benyttes med forsigtighed, grundet risiko for forfan­gen­hed, er IRAP et godt alter­na­tiv.