Hovbyld

En hovbyld kan komme meget akut og din hest kan blive så øm, at det ser ud som om, at den har brækket benet. Årsager til hovbylder kan være mange og ofte vil man ikke finde årsagen. Hvis det er noget din hest får gentagne gange, skal du nævne det for dyrlæ­gen.

Symptomer
Normalt ligger hestens temper­atur fra ca. 37,5ºC til 38,0ºC. Har hesten en hovbyld vil temper­a­turen i nogle tilfælde stige en lille smule. Der kan desuden være hævelser omkring koden og op langs piben, som følge af infek­tio­nen i hoven. Selve hævelsen er ofte blodkar­ret som fylder mere pga. øget blodtil­førsel. Grundet det øgede blodflow vil der ofte også være øget puls.

Diagnosen
Den bedste måde at stille diagnosen er ved at visitere hestens hov (trykke på hoven med en tang), det giver en indika­tion af, hvor hovbylden sidder. Det kan også ske, at hovbylden kommer ud oppe i kronran­den. Er det tilfældet kan diagnosen være en del sværere at stille, fordi hesten så ikke nødvendigvis er øm ved visiter­ing, men istedet kan være øm i kronran­den. Her kan det være relevant at lægge en diagnos­tisk lokalbedøvelse, for at være 100% sikker på, at det er hoven, som gør ondt.

Behan­dling af hovbyld
Når området med bylden er fundet, skærer vi noget horn væk, så betæn­delsen kan løbe ud. Efter­føl­gende skal hoven i varmt sæbebad og der lægges en våd og varm forbind­ing på hoven. Det skal gøres 1 – 2 gange om dagen indtil hovbylden er væk. Sæbebad og forbindinger hjælper til at trække hovbylden ud. Når hovbylden er væk, er det en god ide at have en tør forbind­ing på en dag eller to, så der ikke kommer skidt op i hullet. Kommer hovbylden ud i kronran­den, vil det ofte give et længere forløb end en “almin­delig” hovbyld.

Antibi­oti­ka
Det er yderst sjældent, at vi bruger antibi­oti­ka til hovbylder, fordi det kan forsinke processen med at få tømt bylden. Det er i stedet for vigtigt, at du sørger for, at din hest er stivkram­pe­vac­cineret, da den kan få stivkrampe i sjældne tilfælde . De fleste heste vil være stivkram­pe­vac­cineret i forbindelse med vacci­na­tion mod influen­za.

Banda­gen
Der er mange måder at lave banda­gen på. Du fx bruge anima­l­in­tex. Et stykke anima­l­in­tex klippes af, så det dækker et større område end der, hvor hovbylden er skåret ud. Anima­l­in­tex lægges i så varmt vand, som du kan have dine fingre i og gennem­blødes. Herefter vrides det op. Siden uden plastic lægges mod hoven. Det er en god idé at lægge en tynd hushold­ningsskralde­pose rundt om for at holde på det resterende vand, så det ikke gennem­bløder banda­gen som du lægger udenpå. Anima­l­in­tex og plastic­pose fastgøres med vetflex. For at styrke banda­gen yderligere kan du bruge gaffa­t­ape oven på vetflex. Gaffa­t­apen skal helst ikke op over pelsen, da det danner meget varme og gør huden fugtig. Der findes også mange forskel­lige typer boots, som kan hjælpe til at holde forbindin­gen på plads. Dem kan du købe her på klinikken.