Hjerteundersøgelse

En hjerte­un­der­søgelse indledes med at hesten grundigt under­søges klinisk, herun­der at hjertet auskul­teres i hvile. Derefter foretages en arbejd­sprøve, og eventuelt laves en EKG-test og en ultra­lydss­can­ning af hjertet.

Hjertet er en muskel, der er opdelt i 4 kamre. Heste har i forhold til deres størrelse et stort hjerte og dette kan, ligesom kroppens øvrige muskler, trænes endnu større og mere kraft­fuldt. Dette er vigtigt, da heste er atleter og heste, der skal præstere på højt niveau har et øget behov for blod- og ilttil­førelse under arbejde for at kunne levere 100%. Generelt gælder det, at alvorlige hjerteprob­le­mer er forholdsvis sjældne hos heste, men når heste ikke præster­er optimalt, kan det skyldes hjerteprob­le­mer. Andre symptomer på hjerteprob­le­mer kan være ødemer på bugen, hoste, træthed, hvis hesten bliver meget forpustet under og fortsat længe efter arbejde, unormal pulser­ing i halsve­nen m.m.. Hjerteprob­le­mer kan enten være medfødte eller erhvervet og deles yderligere op i, om der er tale om en rytmeforstyrrelse eller om der ved auskul­ta­tion (lytte på hjertet med et stetoskop) kan høres en mislyd.

Arbejd­sprøve
Ved en arbejd­sprøve lyttes grundigt på hestens hjerte før, under og efter longer­ing for at tjekke hjertes rytme og lytte efter mislyde. Ved arbejd­sprøven observeres hesten under og efter arbejdet og her er vi særligt opmærk­somme på blandt andet udhold­en­hed, hoste, hvor forpustet hesten bliver og hvor længe der går efter arbejde, inden hestens pulsfrekvens atter har nået sin hvilepuls.

EKG
Derefter laver vi en EKG-test, som viser, hvordan hjertet slår. Det foregår ved, at hesten får påsat elektroder forskel­lige steder på kroppen, samt en trans­porta­bel EKG, som sender signaler direk­te til en comput­er. EKG’et tages i både hvile og under arbejde.

Ultra­lyd­scan­ning
Slutteligt kan hjertet ultra­lydss­cannes. Her kan man se forhold omkring hjertets størrelse, hjerteklap­pernes funktion, eventuelle misdan­nelser i hjertet og hvordan blodet strøm­mer i hjertet.