Hestepas og medicinsider

Fra 1. januar 2012 blev det lovpligtigt, at alle heste skal have et hestepas. Det betyder, at uanset hvor gammel din hest er, hvor lidt eller meget den bruges og hvor den står, så skal den have hestepas. Tidligere gjaldt det, at en hest senest 31/12 i fødsel­såret eller på hestens 6-måned­ers dag skulle have udstedt et hestepas, men fra 1.  januar 2016, blev det ændret, så en hest skal have udstedt et hestepas inden den forlad­er sit fødest­ed uden sin mor og/eller senest inden hesten er 12 måned­er gammel. Der skal være ansøgt om passet, når hesten er 10 måned­er gammel.

Udstedelse af hestepas varetages af for racen passende udste­dende organ (ex. for islæn­dere af Stambogskon­toret for islandske heste) eller SEGES.

Hestepas­set skal også indeholde medicin­sid­er. I danske pas har disse sider nummer 41 – 56, hvis passet er udstedt af Landskon­toret for heste. I udenlandske pas kan siderne være mange forskel­lige steder. Hvis passet ikke indehold­er medicin­sid­er, skal disse efter­mon­teres i passet. Har man et pas udstedt af Viden­cen­tret for Landbrug, skal passet sendes til SEGES, der sørger for at isætte disse. Obs inden da skal der være forud­be­talt for isætning af medicin­sid­er og det udprint­ede værdibevis samt bestill­ings­for­mu­la­ren skal medsendes. Du kan udfylde og bestille en formu­lar til at få medicin­sid­er i dit hestepas hos Landbrugsin­fo. Når du udfylder formu­la­ren, så husk at sætte X i at hesten skal udelukkes fra konsum, medmin­dre du gerne vil have den slagtet. Læs mere om dette under chipmærkn­ing og udelukkelse fra konsum.

Har hesten et udenland­sk pas, skal man kontak­te det pågældende avlsfor­bund for isættelse af medicin­sid­er. Dog gælder det, at alle pas på islæn­dere opdateres hos Stambogskon­toret for islandske heste. Nogle udenlandske forbund opdater­er pas ved at sende et løst tillæg til passet. Dette tillæg kan ikke betragtes som godkendte medicin­sid­er, da det er et krav, at siderne skal være en integr­eret del af passet. Derfor skal udenlandske pas sendes til udlan­det for opdater­ing. 

Vi kan/må ikke behan­dle en hest, som ikke har hestepas, medmin­dre vi sender ind og får lavet et pas under behan­dlin­gen.