Mavesår og gastroskopi

Gastroskopi er en kikker­tun­der­søgelse af hestens spiserør og mavesæk. Gastroskopi anven­des især til diagnos­ticer­ing af mavesår hos heste. 

Symptomer
Mange heste lider af mavesår. Faktisk viser nogle studi­er, at op til 80–90% af alle heste lider af mavesår i større eller mindre grad. Mavesår kan komme som følge af bl.a. stress og forkert fodring. Symptomerne kan være mange forskel­lige, men kan blandt andet være, nedsat præsta­tion, at din hest bliver “irriteret”, når den rides, at den taber sig, har vekslende diarre og normalaf­føring eller er blevet utriv­elig. Hesten kan eventuelt også ømme sig, når gjorden strammes. Andre gange kan den ændre adfærd, når den æder.

Diagnose
For at stille diagnosen mavesår med sikker­hed, bliver man nødt til at gastroskopere mavesækken. Dette gøres ved at føre en lang kikkert via hestens næsebor, ned gennem spiserøret og ned i mavesækken. Mavesår findes ofte på overgan­gen mellem den sure (røde) del og den basiske (hvide) del  i mavesækken samt i mavemu­nden dvs. mavens udgang til tyndtar­men.

Gastroskopi foregår stående, hvor hesten er let sederet, ligesom ved eksem­pelvis tandrasp­n­ing. Heste kan have varierende grader af mavesår og graden af mavesår afgør proce­duren for behan­dlin­gen. 

Behan­dling
Behan­dling med mavesårsmed­i­cin er en dyr og langvarig behan­dlingsme­tode, så derfor anbefaler vi, at hesten bliver gastroskop­eret før behan­dlin­gen påbeg­y­n­des. Det gør vi for at sikre, at du ikke bruger mange penge på en unødvendig behan­dling, men også for at vi efter­føl­gende kan kontrollere, om behan­dlin­gen har virket. Sammen med behan­dlin­gen er det også vigtig at gennemgå din hests foder­plan og opstald­nings­forhold med henblik på eventuel ro i stalden. Især valg af kraft­foder og korrekt tildel­ing af grovfoder dvs hø, wrap eller ensilage er vigtigt, hvis din hest har mavesår.