Foling

Foråret er en lykke­lig tid, fordi det er her, de fleste føl kommer til verden. Samtidig er det en periode, som kan give en masse bekym­ringer, fordi man selvføl­gelig er nervøs for, om det hele går godt. Her kommer en gennem­gang af nogle af de vigtig­ste hændelser omkring en foling.

Drægtighed­slæng­den
En hoppe er drægtig i ca. 11 måned­er. Det kan variere meget (+40 dage) og man skal derfor ikke være nervøs, hvis hoppen går lidt over tid. Der kan sagtens være hopper, som konsekvent går over tid og andre, som har en kortere drægtighed.

Perio­den op til foling
Langt de fleste folinger foregår ganske hurtigt og uden proble­mer. For at sikre sig, at det hele går som planlagt, er det vigtigt at overvåge hoppen i perio­den op til termin. Der er forskel­lige tegn, som kan fortælle dig, at folingstid­spunk­tet begyn­der at nærme sig:

 • Nogle uger før begyn­der hoppen at få større mave.
 • Hoppen begyn­der at ”sætte yver” ca. 3 uger før foling.
 • Dagen før foling bliver yveret mere spændt og der kan dryppe lidt mælk.
 • Dagen for foling størkn­er mælken på patte­spid­sen – ”voksprop­per”.
 • De fleste hopper foler om aftenen og først på natten.

Selve folin­gen kan indde­les i tre stadier:

 1. I første stadie skal føllet positionere sig selv, så det kan komme rigtigt ud. Føllet ligger klar til fødsel med ryggen opad og forben og hals fremstrakt. Dette kan give lidt ubehag for hoppen, som kan udvise kolik­agtige symptomer. I denne periode sker der også en udvidelse af cervix (livmoder­halsen), det kaldes opblokn­ingspe­ri­o­den. Opblokn­ingspe­ri­o­den tager normalt 2 – 4 timer, men kan i enkelte tilfælde tage flere timer til dage.
 2. I andet stadie går vandet. Hoppen har kraftige veer og folin­gen tager som oftest kun 20 minut­ter. Føllet fødes i en blå/hvid hinde, som er de inder­ste forster­hin­der (amnion). Denne hinde kan være lidt sej og skal gennem­bry­des, så snart den er synlig, så føllet kan trække vejret. Folin­gen må maximum tage 30 – 45 minut­ter. Det er fint hvis hoppen kan blive liggende 5 – 10 minut­ter, efter hun har folet. Det gør, at føllet kan få ekstra blod gennem navlestren­gen. Navlestren­gen brydes, når hoppen rejser sig.
 3. I tredje stadie afgår moderkagen/efterbyrden (latin­sk: placen­ta). Moderk­a­gen afgår som regel inden for dem første time efter føllet er født. Er moderk­a­gen ikke afgået efter en time, kaldes det tilbage­holdt efter­byrd.

Tilbage­holdt efter­byrd:
Hvis moderk­a­gen (efter­byr­den) ikke er afgået efter en time efter føllet er født, kaldes det for en tilbage­holdt efter­byrd. Det er vigtigt, at efter­byr­den ikke bliver for længe i hoppen, idet en tilbage­holdt efter­byrd kan resul­tere i en forgift­ning af hoppen og medføre forfan­gen­hed. Det er derfor vigtigt at kontak­te dyrlæ­gen ved tilbage­holdt efter­byrd. Man kan sagtens se det an et par timer, men erfarin­gen er, at hvis det ikke er sket to timer efter folin­gen, sker det som regel ikke uden hjælp. Det er ønskværdigt, at have efter­byr­den ude af hoppen inden for 6 timer fra folin­gens afslut­ning.

Hvad skal man gøre som ejer/ansvarlig?
Hoppen klarer som oftest folin­gen rigtig fint selv. Så giv den ro og lade naturen gå sin gang. Inden vandet går er det bedst at obser­vere på kamera eller ved folingsalarm. Når først vandet er gået, er det godt at være til stede, så hoppen kan få hjælp, hvis der er brug for det. Når føllet fødes i foster­hin­derne, vil det oftest selv komme fri. Sørg for at mulen er fri af foster­hin­der, hvis det ikke allerede er sket. Navlestren­gen går over af sig selv, når hoppen rejser sig. Man skal heller ikke binde noget om navlestren­gen. Føllets del af navlestren­gen desin­fi­ceres med navle­spray og tørrer stille og roligt ind. Tjek at der ikke kommer infek­tion i området. Giv føllet tid til selv at finde hen til hoppen og begyn­de at die. Sker det ikke inden for et par timer, kan man malke lidt mælk ud og give det til føllet og evt. ringe til dyrlæ­gen for at få et godt råd. Føl skal altid have noget at drikke inden for de første 12 timer, det er meget vigtigt for deres immun­forsvar.

Hvornår skal du ringe til dyrlæ­gen?

 • Hvis folin­gen tager over 30 til 45 minut­ter.
 • Hvis foster­hin­derne ikke kommer til syne ca. fem minut­ter efter vandet er gået. Det kan nemlig betyde, at føllet ligger forkert.
 • Hvis føllet ikke er ude efter 15–20 min, selvom det ligger rigtigt. Ring eventuelt i forve­jen og ”advar” din dyrlæge, hvis denne bor langt væk.
 • Hvis hoppen generelt virker som om, den har proble­mer.
 • Hvis efter­byr­den ikke er afgået inden for max. seks timer efter folin­gens afslut­ning.
 • Hvis efter­byr­den ikke er intakt og der er mistanke om tilbage­blevne rester i livmod­eren.
 • Hvis du er i tvivl og har spørgsmål.

Hvornår skal man ikke ringe til dyrlæ­gen?
Generelt kan du altid ringe til dyrlæ­gen, hvis du er bekym­ret.