Anæstesi

Anæste­si er en meget vigtig del af en opera­tion. I Hørsholm Hesteprak­sis fokuser­er vi lige så meget på anæste­sien som på selve opera­tio­nen. Da vi ikke kan spørge hesten om, hvordan narkosen og det efter­føl­gende forløb har været, må vi basere vores vurder­ing på induk­tion af anæste­sien, opvågn­ings­fasen og hvordan hesten virker i tidsrum­met efter opera­tio­nen.

En god anæste­si er også vigtig for at undgå komplika­tion­er til opvågnin­gen, myosit­ter (muskel­trykninger) og nervetrykninger og derfor er det et lovkrav, at en dyrlæge er tilst­ede. For at forbedre overvågnin­gen under opera­tio­nen, har vi indkøbt en monitor, som måler EKG, blodtryk, antal vejrtrækninger pr. minut, ind- og udånd­ings bedøvelses­gas og udånd­ings CO2. Ud fra målingerne kan anæste­si­olo­gen hurtigt korrigere selv små udsving, så hesten ligger så stabilt som muligt under opera­tio­nen.

Den fuldt bedøvede hest flyttes fra induk­tions­bok­sen til opera­tions­bor­det ved at blive løftet med en kran. Det er den mest brugte metode verden over, fordi det er den mest sikre både i forhold til hest og person­ale.

Fra opera­tio­nen er færdig til hesten står op igen, går der ca. en halv time og yderligere en halv time efter, er hesten tilbage i sin boks.

Vi har indtil videre haft langt over 1000 heste i fuld narkose og har ikke oplevet nogle alvorlige proble­mer og arbejder bevidst for, at det heller ikke sker.

Der er ingen sikre medika­menter, der er ingen sikre metoder, der er kun sikre anæste­si­ologer”.