Aflivning

Aflivn­ing af hest det mest almin­delige, når de skal sendes til de evige græsmark­er. Det er aldrig sjovt, når man skal sige farvel til sin hest. Desværre er det er kun få heste, der selv går bort som følge af alder­dom og derfor bliver langt de fleste heste aflivet. Som regel aflives heste som følge af et kortere meget alvorligt sygdoms­for­løb eller efter et længere kronisk sygdoms­for­løb, eller fordi alderen har indhen­tet hesten. Uanset hvad, er det aldrig en nem beslut­ning. Dette er vi helt bekendt med hos Hørsholm Hesteprak­sis og vi forsøger derfor altid at støtte dig som ejer og sørge for, at hesten kommer herfra på det rette tidspunkt og på en human og ordentlig måde.

Forsikring

Hvis din hest er forsikret og du ønsker at gøre brug af forsikrin­gen i forbindelse med aflivnin­gen, skal du inden da have talt med dyrlæ­gen og forsikrin­gen. Det er vigtigt, at forsikrings­sel­sk­a­bet godkender forlø­bet og aflivnin­gen inden hesten aflives, medmin­dre der er tale om en helt akut situa­tion, hvor hesten må aflives i henhold til loven om værn af dyr. Som ejer skal du være opmærk­som på, at der gælder forskel­lige regler, hvis hesten er livs- og/eller uanven­de­ligheds­for­sikret.

Prode­dure

Hos Hørsholm Hesteprak­sis aflives hesten ved, at den i stalden først får en beroli­gende sprøjte, ligesom hvis vi eksem­pelvis skulle raspe tænder på hesten. Hesten trækkes herefter ud, hvor selve aflivnin­gen skal foregå. Når hesten slapper af, injiceres en overdo­sis af narkosemid­del. Hesten bliver træt, tager nogle dybe vejrtrækninger og lægger sig ned. Derefter stopper hjertet med at slå. Efter­føl­gende tjekkes reflekser og hjertet auskul­teres (lyttes på med et stetoskop) for at sikre, at hesten er død. Nogle heste lægger sig roligt ned, mens andre falder lidt mere voldsomt.

Du skal som ejer ikke føle dig forpligtet til at være med til aflivin­gen. Du skal altså kun deltage, hvis du gerne vil og ikke for hestens skyld. Det kan være en voldsom oplevelse, særligt når man også følelses­mæs­sigt er berørt af situa­tio­nen.

Heste aflivet på denne måde afhentes efter­føl­gende af Daka SecAn­im. Du kan som ejer vælge selv at bestille afhent­ning eller vi kan bestille afhent­nin­gen for dig.

Registrering af hestens afgang/død:

Det er lovpligtigt, at du som ejer skal registr­erer hestens afgang/død til SEGES, når hesten aflives på anden måde end på slagt­ning. Dette gøres ved at indsende pas, ejercer­ti­fikat og udfyldte blanket herom til SEGES.  Link til SEGES, tryk her.

Har du en island­sk hest, skal papir­er og infor­ma­tion om hestens afgang/død sendes til Stambogskon­toret for islandske heste. Link til Stambogskon­toret for islandske heste, tryk her.