Hørsholm mobile hestepraksis

Vi kan komme til dig 24/7 365 dage om året
Hos Hørsholm Hesteprak­sis laver vi en stor del af vores daglige arbejde ude i stalden hos din hest. I køreprak­sis kan vi klare de fleste typer af opgaver og det er her vi dels klarer de faste opgaver som vacci­na­tion og tandrasp, dels de akutte opgaver såsom kolik og sårbe­han­dling m.m. Vi har mobilt udstyr, så vi blandt andet kan tage røntgen­billed­er og lave ultra­lydss­can­ninger ude i stalden.

Hvis vi ikke kan give din hest den optimale under­søgelse eller behan­dling ude hos dig, kan du få din hest under­søgt på vores klinik. På klinikken har vi endnu flere mulighed­er for under­søgelse, diagnos­tik og behan­dling.

Har du akut brug for hjælp til din hest uden for normal åbningstid (mandag-fredag kl. 8–16), er vi med i en vagtord­ning, hvor enten vi eller en af vores samar­be­jdspart­nere kan komme og tilse din hest.

Læs mere om, hvad vi tilby­der under under­søgelse og behan­dling.

Hos os kan du betale med Mobile­Pay.
Vores nummer er 81194

Vagten
Hørsholm Hestprak­sis har et vagtsamar­be­jde med andre klinikker i området, så du kan få fat i en dyrlæge, når du har brug for det. Vagten går på skift, men vi har vagten oftest, fordi vi er flest ansat­te i Hørsholm Hesteprak­sis.

Samar­be­jdspart­nere
Charlot­ten­lund Hestek­linik, IKeyVet, Lyngby Hesteprak­sis og Dr. Sommer v/ Peter Sommer.

Priser
Vagtbesøg mellem kl 07.30–23 pålægges et vagtge­byr på 100% oveni honoraret – medicin og materi­aler koster det samme. Kørsel takseres fra vagth­avende klinik og fra Hørsholm Hesteprak­sis koster det 12 kr. pr. kørt km frem og tilbage, når vi har vagten.

Mellem kl 23–07.30 pålægges et vagtge­byr på 200% oveni honoraet. Dette gælder dog ikke, hvis din hest er tilset tidligere samme dag, f.eks. kolik genbe­han­dling. I dette tilfælde, vil der blive pålagt et gebyr på 100%, som det gælder for den øvrige vagttid. 

De forskel­lige klinikker har deres egne priser i vagten.