Mette Rasmussen

Veter­inærsyge­ple­jer­ske

  • Uddan­net VSP i 2002
  • Ansat hos Hørsholm Hesteprak­sis 2007
  • Har taget Kurser omkring føl, herun­der foling, sygdomme, benstill­ing mm.
  • Har stor erfar­ing i fodring af hest og udarbe­jder også foder­plan­er til kunder
  • Er DV avler på hobby­plan i friti­den
  • Har særlig inter­esse for opera­tion, medicin håndter­ing og fodring