Katrine Mortensen

Veter­inærsyge­ple­jer­ske

  • Uddan­net VSP på Gundsø dyrek­linik i 2010
  • Har været ansat hos Slots­byen Dyrek­linik, KBH dyrehos­pi­tal, Skovlunde Dyrek­linik
  • Ansat hos Hørsholm Hesteprak­sis 2016
  • Har taget kurser omkring føl, den akutte patient, mavesår hos hest, mikroskopi og blodudstrygn­ing mm. samt anæste­si og monitorering
  • Har stor inter­esse inden­for anæste­si og monitorering