Henrik Sten Andersen

Dyrlæge
Ejer af Hørsholm Hesteprak­sis

 • Uddan­net dyrlæge fra Den Kgl. Veter­inær og Landbo­højskole i 1987
 • Ansat hos Nørlund Heste­hos­pi­tal i 1988–94
 • Medejer af Hørsholm Hesteprak­sis siden 1994
 • Videre uddan­net inden­for veter­inær hesteprak­sis med bl.a.:
  - repro­duk­tion
  - kirur­gi
  - haltheds-diagnos­tik og
  - billed­di­ag­nos­tik