Hans-Christian Matthiesen

Dyrlæge

 • Dyrlæge, uddan­net fra Den Kgl. Veter­inær og Landbo­højskole
 • Tidligere ansat på Helsing­borg Regiond­jursjukhus, häst
 • Ansat hos Hørsholm Hesteprak­sis 2003
 • Landsh­olds­dyr­læge fra 2006–2013 inkl. OL i Hong Kong (Beijing) og London
 • Efterud­dan­nelse inden­for Kiroprak­tik (Tyskland) og genop­træn­ing (USA)
 • Inter­na­tion­al overdom­mer i dressur, FEI
 • Har været formand for Dressu­rud­val­get og medlem af hovedbestyrelsen i DRF
 • Tidligere bestyrelsesmedlem i Sport­sridek­lubben
 • Medlem af FEI’s Dressage Commit­tee og stadig medlem af Equip­ment Group, FEI (godkendelse af rideud­styr på inter­na­tion­alt plan)
 • Nuværende Presi­dent for Inter­na­tion­al Dressage Officials Club
 • Nuværende Formand for uanvendelig.dk (en videns­bank og blog, der skaber og samler oplysninger om rehabili­ter­ing og genop­træn­ing af heste for at undgå “uanven­de­lighed”)
 • Nuværende medlem af bestyrelsen i Hestens Værn og Dressurens Venner
 • Særlig inter­esse inden­for sport­sre­laterede skader, herun­der halthed­er, ryg og hals proble­mer og ride/træningsproblemer. Genop­træn­ing­spro­gram­mer og stævne­plan­lægn­ing.