Sofie Høffer

Dyrlæge

  • Uddan­net dyrlæge fra Køben­havns Univer­sitet i 2010
  • Bred klinisk erfar­ing som hestedyr­læge fra tidligere jobs, herun­der på blandt andet Univer­sitet­shos­pi­talet i Taastrup, Eviden­sia Næstved Hestek­linik og Eviden­sia Faxe dyrehos­pi­tal
  • Ansat hos Hørsholm Hesteprak­sis i 2017
  • Redet i over 20 år. Er distanceryt­ter og har egen hest
  • Stor inter­esse inden­for tænder og intern medicin