Sarah Krasnik

Dyrlæge

  • Ansat som studiemed­hjælper på Hørsholm Hesteprak­sis fra 2007–2014
  • Uddan­net dyrlæge fra Køben­havns Univer­sitet i 2014
  • Ansat hos Hørsholm Hesteprak­sis som Dyrlæge i 2014
  • Studerede ½ år i Australien inden for repro­duk­tion herun­der Embry­otrans­fer
  • Har meget erfar­ing med at under­vise i dressur. Har under­vist på Mattssons Ridek­lub i mange år
  • Aktiv dressur rytter. Har redet på landsh­old­et som youngrid­er
  • Har stor inter­esse inden for repro­duk­tion og halthed­er