Nicolai Jarløv

Dyrlæge
Ejer af Hørsholm Hesteprak­sis

  • Uddan­net dyrlæge fra Den Kgl. Veter­inær og Landbo­højskole i 1984
  • PhD 1988 – afhan­dling om inflam­ma­tions media­tor­er ved alvorlig systemisk sygdom
  • Starter Hørsholm Hesteprak­sis sammen med Jens Thuen  1989
  • Under­vist på efterud­dan­nelses kurser i DK, SE, N, Finland og Island og haft oplæg på kongress­er i ind- og udland
  • Publiceret artik­ler i inter­na­tionale og nationale veter­inær tidsskrifter
  • Deltaget i efterud­dan­nelses kurser i Europa og USA
  • Godkendt  5* FEI dyrlæge til spring- og dressur stævn­er
  • Ekstern forsikrings dyrlægekon­sulent i DK
  • Censor i Kirur­gi på Køben­havns Univer­sitet