Martin Thøfner

Dyrlæge

  • Uddan­net dyrlæge fra Den Kgl. Veter­inær og Landbo­højskole i 1996
  • Ansat på Den Kgl. Veter­inær og Landbo­højskole
  • Fik i år 2000 en PhD grad i Mavetarm­syg­domme hos heste
  • Har forsket på et inter­na­tion­alt projekt om forfan­gen­hed (lamini­tis)
  • Ansat på Charlot­ten­lund hestek­linik 2007 efter­ful­gt af Højgaard heste­hos­pi­tal
  • Ansat på  Kaser­nens hestek­linik 2009
  • Ansat hos Hørsholm Hesteprak­sis i 2013
  • Har deltaget i en lang række efterud­dan­nelseskurs­er
  • Arbejder med kirur­giske patien­ter samt udred­ninger af orthopædiske patien­ter mm.