Jonas Nicolaisen

Dyrlæge

  • Uddan­net dyrlæge fra Køben­havns Univer­sitet 2011
  • Har været på et 6 måned­ers  langt intern­ship på en specialis­eret hestek­linik i Tyskland
  • Derefter ansat på Kaser­nens Hestek­linik i Næstved
  • Ansat hos Hørsholm Hesteprak­sis 2014
  • Efterud­dan­net som IAVC certi­fi­ceret kiroprak­tor for heste i 2014
  • Stor inter­esse for ortopædiske og biokemiske problem­still­inger hos heste