Jette Neisig

Dyrlæge

  • Uddan­net dyrlæge fra Den Kgl. Veter­inær og Landbo­højskole i 1994
  • Studerede  1/2 år i USA på Heste­hos­pi­tal og Univer­siteter i Californien og Colorado. Primært inden­for hestens repro­duk­tion samt medicinske og kirur­giske lidelser hos hest.
  • Arbejd­ede  i 6 år i bland­et praksis i Roskilde hos A Sørup Sørensen, overve­jende med heste
  • Arbejd­ede herefter 7 år i Charlot­ten­lund Dyrehos­pi­tals Hesteafdel­ing
  • Ansat hos Hørsholm Hesteprak­sis i 2007
  • Rytter på hobby­plan i 20 år, men rider ikke længere
  • Har været på mange kurser omhan­dlende hestens sygdomme særlig inter­esse inden­for øjenlidelser, hudlidelser, sårbe­han­dling og repro­duk­tion