Daniel Melgaard

Dyrlæge

  • Ansat hos Hørsholm Hesteprak­sis 2018
  • Uddan­net dyrlæge fra Køben­havns Univer­sitet 2018
  • Extern­ship Tierärztliche Hochschule Hannover 2017 – Heste­hos­pi­talet
  • Studen­ter­med­hjælper Hørsholm Hesteprak­sis 2013–2017
  • Særlig inter­esse inden­for billed­di­ag­nos­tik