Charlotte M. Andersen

Dyrlæge

  • Uddan­net dyrlæge fra Køben­havns Univer­sitet i 2014
  • Har arbejdet som VSP og studen­ter medhjælper hos Hørsholm Hesteprak­sis fra 2006–2010
  • Ansat hos Hørsholm Hesteprak­sis 2016
  • Har selv været aktiv spring og dressur rytter gennem mange år
  • Stor inter­esse for tænder, intern medicin, hudlidelser og at hjælpe hest og rytter i deres problem­still­inger