Bettina Købke

Dyrlæge

  • Tysk uddan­net berid­er hos Karsten Huch i 1999
  • Uddan­net dyrlæge fra Køben­havns Univer­sitet i 2005
  • Efterud­dan­net som IAVC certi­fi­ceret kiroprak­tor for heste i 2007
  • Ansat hos Hørsholm Hesteprak­sis i 2010
  • Har tidligere været selvstændig dyrlæge og ansat på Nørlund heste­hos­pi­tal
  • Har haft travh­este, både løb og opdræt
  • Har været aktiv springryt­ter på m/s niveau
  • Løbende været på diverse kurser i den lidt alter­na­tive verden som akupunk­tur, kinesi­olo­gi, craniosacral­ter­api, kinesio­tape og equin touch